Cenník - provízia.

NEVYŽADUJEME ŽIADNU PROVÍZIU VOPRED !!!

Spoločnosť EMA reality s.r.o., nevyžaduje od klienta, ktorý sa rozhodne predávať alebo kupovať nehnuteľnosť prostredníctvom našej realitnej kancelárie žiadnu sprostredkovateľskú odmenu ( províziu ) vopred. Provízia je vždy zaradená do celkovej ceny nehnuteľnosti. Províziu vždy účtujeme len na jednej strane klienta, to znamená že províziu účtujeme len kupujúcej alebo len predávajúcej strane ( podľa typu obchodu ). Provízia sa platí až po uzatvorení obchodu. Výška provízie je nasledovná:

Ø  3 - 7 % z predajnej ceny, minimálne 1.000,- Eur

(presnú výšku provízie  (3% alebo 4% alebo 5% alebo 6% alebo 7%) si naša spoločnosť s vami dohodne v závislosti od rozsahu poskytnutých služieb a jej výška bude uvedená v zmluve o sprostredkovaní)

V cene provízie sú zahrnuté : vypracovanie rezervačnej zmluvy, vypracovanie kúpnej zmluvy, a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, v prípade hypoúveru sprostredkovanie vypracovania znaleckého posudku, kontakt na  finančného poradcu, poradenská činnosť v realitnej oblasti, v oblasti hypoúverov a poistenia nehnuteľností.

Provízia pri nehnuteľnostiach, ktoré má naša realitná kancelária EMA reality s.r.o. v EXKLUZÍVNEJ PONUKE a nastane situácia, že sa delíme s inou realitnou kanceláriou o províziu v prípade nájdenia záujemcu o takúto nehnuteľnosť, tak províziu si s ďalšou realitnou kanceláriou delíme v pomere 60:40.

Prenájom nehnuteľnosti: Obvyklá výška odmeny / provízie za prenájom nehnuteľnosti v prípade   ak   je   sprostredkovaný   nájom činnosťou sprostredkovateľa s dobou nájmu do 1 roka, prináleží sprostredkovateľovi odmena vo výške - jednomesačného nájomného bez plnení poskytovaní s užívaním bytu (elektrika, voda, plyn, nájomné a pod.). Nárok na províziu vzniká sprostredkovateľovi v deň podpísania Nájomnej zmluvy a vyplatenia prvého nájomného a depozitu/zábezpeky majiteľovi nehnuteľnosti/záujemcovi.

Cenník určenia hodnoty nehnuteľnosti:

- určenie hodnoty nehnuteľnosti na základe informácii od zadávateľa bez fyzickej    

  obhliadky nehnuteľnosti  24,-  Eur

- určenie hodnoty nehnuteľnosti na základe fyzickej obhliadky nehnuteľnosti   36,- Eur